Wat is Psychodynamische therapie?

Psychodynamische therapie is dat lichaam en psyche in balans zijn.
Iedereen streeft er naar om gelukkig te zijn en zich in balans te voelen. Doordat we in ons leven soms (moeilijke) gebeurtenissen meemaken lukt dit niet altijd. Hiernaast zitten we vaak onbewust vast in bepaalde patronen, die ongewenst gedrag in stand houden. Als coach begeleid ik jou in het onderzoeken van welke klachten jouw leven, op welke manier beïnvloeden en hoe je hier op een meer constructieve manier mee om zou kunnen gaan, waardoor de balans en het geluk terugkeren.
Zo kan ik je helpen met probleemsituaties binnen je gezin, op jouw werk of in je relatie. Ook ben ik gespecialiseerd in coaching bij verlieservaringen en burn-out.

Als psychodynamisch therapeut beschik ik over diverse behandeltechnieken, waardoor ik kan aansluiten bij verschillende hulpvragen en jou een persoonlijke coachstijl kan aanbieden. Voorbeelden van technieken die ik inzet zijn NLP, RET, visualisaties, traumatherapie, rouwverwerking, systemisch werk en innerlijk kind werk. In mijn sessies staan warmte, humor en vertrouwen centraal.
Het doel van ons traject is dat jij een sterker zelfbeeld creëert, jij weer in je kracht komt te staan en hierdoor het beste uit jezelf kunt halen. Hiervoor zal het nodig zijn dat je oude gedragspatronen herkent, gebeurtenissen verwerkt en nieuwe zelf inzichten krijgt om mee verder te kunnen.

Werkwijze
Je kunt je aanmelden per e-mail of telefonisch. Per e-mail stuur ik je een intakeformulier met verschillende vragen, waardoor we ons allebei kunnen voorbereiden op het intakegesprek. Zo vraag ik jou alvast na te denken over wat jouw behandeldoel is en wat je wilt bereiken met de sessies. Tijdens het intakegesprek zullen we deze concreet maken en onderzoeken we of er een klik is en wederzijds vertrouwen om het begeleidingstraject aan te gaan. Bij de start van het begeleidingstraject stellen we samen een behandelingsovereenkomst op, welke de leidraad wordt voor de behandeling.

De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag, gemiddeld tussen de vier en tien sessies, waarbij er ongeveer twee á drie weken tussen de sessies zit. In de tussentijd geef ik opdrachten mee. De data en tijden van de sessies plannen we samen. Een sessie duurt 60-75 minuten.

Het behandelingstraject is strikt vertrouwelijk. Hierbij hanteer ik een geheimhoudingsplicht.

Wees welkom voor een kennismakingsgesprek!


Voorbeelden van therapievormen die zouden kunnen worden ingezet zijn:

  • Coaching technieken: Verschillende technieken om communiceren effectief te maken. Gericht op zowel non-verbaal als verbaal. Voorbeeld technieken zijn: de tijdlijn (een lijn doorlopen, kijkend naar eerdere vergelijkbare gebeurtenissen) of een IK-versterking (iemand in zijn kracht zetten).
  • Neurolinguïstisch programmeren (NLP) Een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.
  • Rationeel Emotieve Therapie (RET): Vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert.
  • Innerlijk kind werk (onverwerkte kinder- en jeugdtrauma’s bij volwassenen): Een innerlijk kind deel, is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit je kindertijd die onprettig voor je zijn geweest kunnen in je volwassentijd nog steeds doorwerken en een rol spelen. Door weer verder te kunnen leven, zal je eerst door de pijn van toen heen moeten gaan en in innerlijk kind werk leer je deze te ontdekken en te verwerken.
  • Hypnotherapie: Psychische problemen spelen zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een inductie om de cliënt in een lichte vorm van hypnose (trance) te laten komen om in contact late gaan met dit onbewuste. Via het onbewuste kunnen veel licht psychische of psychosomatische klachten behandeld worden.
  • Lichaamswerk: Bio-Energetica leert je voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Het lichaam is je huis en gevoelens zijn de reactie op de omgeving. Dus het is erg belangrijk dat je op tijd de goede informatie krijgt om adequaat te kunnen reageren. Voorbeelden: mindfulness, mediteren, ontspanning.
  • Systemisch werk: Door in kaart te brengen uit wek gezin van herkomst iemand komt en hoe iemand nu leeft, kunnen er patronen ontdekt en uitgewerkt worden, wat zeer waardevol kan zijn voor de cliënt. Voorbeelden van technieken zijn: Genogram of familieopstelling.
  • Delenwerk: Ieder mens bestaat uit delen die bepaalde rollen vervullen. Het ene moment ben je de ouder, dan de partner of het kind. Naast deze herkenbare delen zijn er ook andere innerlijke delen bij een ieder die reageren, handelen, beïnvloeden en sturen. Dat kan bijvoorbeeld een zorgzaam deel, een streng deel of een kritisch deel zijn. Dat is bij iedereen anders. Soms kan het zijn dat een deel onvoldoende ruimte krijgt of juist overmatig veel ruimte inneemt waar je last van kunt krijgen. Delenwerk laat je in gesprek gaan met de verschillende delen, voornamelijk bij dilemma’s of innerlijke conflicten.
  • Provocatief coachen: De provocatieve coach gaat er van uit dat mensen gehecht zijn aan hun problemen. Vasthouden aan het oude levert, in welke vorm dan ook, winst op. Wat die winst is, daar maakt de provocatieve coach je wel bewust van door alle denkbare voordelen op overdreven en humorvolle wijze voorbij te laten komen.

In mijn sessies staan warmte, verbinding, humor en vertrouwen centraal.