Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij bewegingsapparaat, organen en weefsels van het lichaam onderzocht en behandeld worden. Hierbij worden alleen de handen als hulpmiddel gebruikt.
Als eerste wordt de globale beweeglijkheid getest, om vervolgens nauwgezetter op zoek te gaan naar bewegingsafwijkingen, bewegingsverlies en bewegingsbeperkingen. Als eerste zoekt de Osteopaat naar afwijkingen in het bewegingsapparaat en de bindweefselstructuren. De Osteopaat test allerlei verschillende weefsels van het lichaam, die volgens de filosofie van Osteopathie met elkaar in verbinding staan. De Osteopaat zoekt naar de weg die de gevonden bewegingsbeperkingen en de klachten met elkaar in verbinding brengen. Hierbij maakt de Osteopaat gebruik van uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie, pathologie en psychologie.
De grondlegger van de Osteopathie is een Amerikaanse arts A. T. Still, welke de eerste school heeft opgericht in 1892. De Osteopathie is via Engeland en Frankrijk naar Europa gekomen. In Amerika is de Osteopathie sinds 1966 gelijk gesteld met de reguliere geneeskunde. In Nederland is Osteopathie een onderdeel van de alternatieve geneeskunde. Er zijn momenteel 2 (inter)nationaal erkende opleidingen in Nederland, welke een gedegen medische HBO vooropleiding vereisen.

Osteopathie bij kinderen

 

Praktijk DOM distantieert zich van manipulaties bij baby's en technieken met dubbelvouwen (holding) van baby's.

 

 

 

Zwanger en osteopathieEen Osteopathische diagnose is niet te vergelijken met een reguliere diagnose. Bij twijfel over de ernst van uw klacht(en), wordt geadviseerd contact op te nemen met uw (huis)arts.